Bespreking door Arie Moolenaar

Kerk in de Stad (Utrecht) juni 2016

Boodschap aan elkaar

Arie Moolenaar

“Zonden…? Waar hebben we het over?”. “Ik zie God niet als degene die alles in mijn leven stuurt
 en bepaalt. Ik heb er dan ook moeite mee eenvoudige dingen aan hem te vragen of daarvoor te danken. Meer en meer staat het me zelfs tegen als anderen al te gemakkelijk van Gods leiding gewagen. ‘God als Grote Regisseur’- ik gruw er van”. “Wat mij troost, en ik hoop anderen met mij, is het verhaal over de Stem, een verhaal van een verborgen werkelijkheid: ‘Ik heb je gezien en gehoord, jouw pijn, jouw wanhoop, jouw angsten. Ik ben er voor jou. Spring maar.
 Durf het! Je valt in mijn handen’ ”.

Herkent u deze woorden? Het zijn citaten uit een zeer inspirerend boek. Het is ontstaan uit de gesprekken die ouderen en jongeren met elkaar voerden of uit een briefwisseling. De generaties komen met elkaar in gesprek over het geloof, over de kerk, de sa- menleving, de toekomst. Wat heeft het geloof jou (nog) te zeggen? Hoe hebben we het geloof aan jullie overgedragen? Welke beelden zijn blijven hangen, of kun je er niets meer mee in de samenleving die zo verandert? Je gaat samen in gesprek over herinneringen. Dat kan vreugde opleveren, maar ook pijnlijke momenten. Hoe heb je het beleefd en hoe beleef je het nog, of niet meer?

Boeiend is dat de generaties inderdaad met elkaar in gesprek gekomen zijn. In de auto onderweg naar een zwemles, of zomaar spontaan bij de geboorte van een (klein)kind, of bij het afscheid nemen na het overlijden van een ouder of grootouder of kind. De zogenaamde scharniermomenten in het leven. Wanneer is het goede moment om met elkaar in gesprek te komen. Kan een gids je daarbij soms helpen?

Zingevingsgesprek

Hoe ga je nu een gesprek aan en welke onderwerpen kunnen dan aan de orde komen? Het boekje wil hierbij de helpende hand bieden. Er wordt zorgvuldig aangegeven hoe men tot dit boek is gekomen en hoe het is opgezet. Er zijn gesprekken met de kinderen en kleinkinderen gevoerd. Men is met elkaar in gesprek gekomen. De meest uiteenlopende meningen komen zo aan het woord. De warme betrokkenheid en de liefde voor elkaar, het willen luisteren en het hart voor elkaar openen is wel de grootste winst van de gesprekken die gevoerd zijn. Men wil anderen graag in die ervaring laten delen en men komt dan ook tot de aanbeveling: Vorm een G3: een Ge- neratieGespreksGroep (pagina 18). Het boekje bevat dan ook het hoofdstuk: Hoe in gesprek gaan? Vermijd verborgen agenda’s, streef naar een veilig kader, wees je ervan bewust, dat generaties een eigen taalgebruik hebben. Uiteindelijk komt men tot tien aanbevelingen. Daarna volgens zes hoofdstukjes over mogelijke gespreksonderwerpen en –vragen: Waar geloof je in? Hoe verliep bij ons de geloofsopvoeding? Wanneer hebben we het over zin? God: Wie, hoe, wanneer en waar? Kerk: Toen, nu en straks? Verantwoord leven: Met welke waarden?

Elk hoofdstukje begint met een vooraf met de reden voor het onderwerp en praktische aanwijzingen voor het gesprek en een achteraf, een soort samenvatting en aanbevelingen. Het tussengedeelte van de hoofdstukjes bevat citaten uit de gesprekken. Die zijn met name hartverwarmend, herkenbaar, geven stof tot nadenken en laten prachtig zien hoe de veranderingen in de samenleving vragen om een antwoord vanuit het geloof. Zo is opvallend dat het beeld van Jezus voor de jongere generatie een heel andere betekenis kan hebben gekregen. Jezus komt ook over als een “irritant, betweterig mannetje, met een mateloze energie om iedereen uit te leggen hoe het zou moeten” (108). Het boek sluit af met een terugblik op het proces vanuit het onderzoek over jongeren en religie. Het boek is prachtig om te lezen, veel te herkennen, de hoop vast te houden, nieuwe wegen te zoeken, ieder de eigen ruimte te gunnen in de zingevingsvragen, het gesprek aan te gaan, het hart voor elkaar te openen en samen het “Meerstromenland” (158) te verkennen. Zie ook: www.boodschapaanelkaar.nl. Hier kunt u de reacties lezen en uw eigen opmerkingen doorgeven. Het gesprek zo met anderen aangaan.

Bijzonder is te vermelden dat oud-directeur van het kerkelijk bureau in onze stad, Wietse S. Klukhuhn nog aan het boek heeft meegewerkt. Het is dan ook aan zijn nagedachtenis opgedragen.

Naar aanleiding van: André Droogers – Boodschap aan elkaar – Gids voor een zingevingsgesprek tussen generaties. ISBN 978-94-92183-20-0 – Uitgeverij Skandalon, 2016, 179 pagina’s.