Bespreking door René van den Beld

Boodschap aan elkaar

Het is kerstmis. De kinderen komen en de ouders denken: konden we maar weer eens goed gesprek aan tafel hebben.

Een oom is overleden en de vraag komt op: hoe denken mijn ouders over het leven na de dood?

Er moet een keus gemaakt worden na een echo die een uiterst zorgelijke voorspelling voor de toekomstige boreling inhoudt. Wat gaat er aan vragen in onze dochter om?

Opa, heeft God al die sterren zelf gemaakt?

Het zijn zo maar vier vragen die bij (groot)ouders en (klein)kinderen kunnen opkomen. Hoe kom je tot een gesprek met elkaar? Meer nog: hoe heeft de ene generatie een boodschap aan de andere generatie? Is er een waterscheiding die door zwijgen-om-de-lieve-vrede wordt gemarkeerd? In veel families zal het zo gaan. Het boek Boodschap aan elkaar is een poging die waterscheiding vloeibaar te maken Het boek wil een gids zijn voor een zingevingsgesprek. André Droogers, emeritus hoogleraar en cultureel antropoloog, heeft het geschreven.

De ontstaansgeschiedenis van het boek is voor de lezer van belang. De journalist Daan van der Waals en de pedagoog Wietse S. Klukhuhn (overleden op 11 februari 2014) kenden elkaar goed. Ze spraken over de overdracht van het christelijke geloof in hun gezinnen. Ze besloten een groep mensen bij elkaar te roepen uit hun eigen netwerk. Het werd een groep theologen, predikanten, een socioloog en een cultureel antropoloog. Allen zijn (groot)ouders. De vraag die voorlag was: hoe is het bij jullie gegaan met de geloofsoverdracht en wat vind je nog altijd essentieel? Besloten werd een gesprek met de (klein) kinderen te arrangeren en daar verslag van te doen. Daarna zouden de thema’s worden gerubriceerd.

Goede en lange, soms korte en moeizame, gesprekken vormden de oogst. Het leverde in ieder geval interessant gespreksmateriaal op. André Droogers, o.m. auteur van het boek God 3.0., nam de handschoen op om met het materiaal een boek te schrijven dat een gids zou kunnen zijn om het gesprek over zingeving aan de keukentafel, onder de maaltijd of tijdens de wandeling te kunnen voeren. Het is hem gelukt in zes hoofdstukken het gespreksmateriaal te ordenen. Hoofdstukken over: Waar geloof jij in? Hoe verliep bij ons de geloofsopvoeding? Wanneer hebben we het over zin? God, hoe, wanneer, waar? Kerk: toen, nu, straks? Verantwoord leven: met welke waarden?

Het boek kan goed dienst doen om het G3-gesprek op gang te brengen. Het drie-generaties-gesprek. Het boek geeft heel concrete adviezen over het opzetten van een dergelijk gesprek. Ook over de valkuilen die een gesprek reeds in de aanvang laten verzanden. Kort gezegd, een gesprek heeft geen kans van slagen als het ontaardt in: ‘in mijn tijd’ en ‘in jullie tijd’. Menigeen zal de toonzetting van dit soort gesprekken wel kennen. Ieder gesprek over zingeving heeft een kans van slagen als het een openhartig gesprek is en berust in een werkelijke interesse van de ene generatie in de andere generatie. Beide hebben gemeen dat de vraag naar zingeving, vroeg of laat, nimmer ontlopen kan worden, ook al verschillen de antwoorden. Zelf was ik één van de gesprekspartners die materiaal heeft aangeleverd voor de verwerking door André Droogers. Het lijkt me een origineel en waardevol boek te zijn geworden dat in veel gemeenten voor het winterwerkprogramma kan worden geagendeerd. Ik denk dat een aangename ambiance het gesprek zal bevorderen. Laten we zeggen: een ambiance die het “samen zoeken”-gevoel oproept.

Via een website kan gecommuniceerd worden met anderen die het boek lezen.

René van den Beld

André Droogers, Boodschap aan elkaar: Gids voor een zingevingsgesprek tussen generaties. Uitgave Skandalon, Vught, 179 pag. Prijs € 14,95. www.boodschapaanelkaar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.