Boek

Het boek waar ouderen op wachtten en jongeren van opkijken.

Boodschap aan elkaar_omslag_drukker - Version 3
HIER klikken voor een Inkijkexemplaar

Dit hadden we eerder moeten doen!’

Zo reageren gesprekspartners uit verschillende generaties na een gesprek over vragen die er echt toe doen. ‘Boodschap aan elkaar’ nodigt de lezer uit om zelf het generatiegesprek aan te gaan.

Gelovigen en atheïsten, kerkgangers en buitenkerkelijken, overtuigden en twijfelaars, zoekers en vinders – allemaal komen ze in dit boek aan het woord. Verschillen worden niet toegedekt, maar ter sprake gebracht en uitgepraat.

De enige boodschap van dit boek is die aan elkaar.

‘Boodschap aan elkaar’ is een praktische gids. Het boek biedt veel ideeën voor een zinnig gesprek tussen mensen uit verschillende generaties.

Meestal vormen zingevingsvragen een niemandsland dat gemeden wordt. Hier is de reisgids voor de avontuurlijke ontdekking ervan.

‘Boodschap voor elkaar’ is een ‘God in Nederland’-onderzoek, maar dan zonder cijfers.

 

Hoe ‘Boodschap aan elkaar’ en G3 ontstonden

Twee vrienden, Daan van der Waals en Wietse Klukhuhn, raken in 2013 met elkaar in gesprek. Ze constateren dat de christelijke traditie steeds minder gehoord wordt in de samenleving. Ook de kennis erover neemt af. Dat leidt tot de vraag: Hebben wij de volgende generatie nog iets te zeggen? Ze besluiten het initiatief te nemen tot een bundel met beschouwingen over dit thema.

Daartoe organiseren ze een studiedag met beoogde auteurs als deelnemers. De meesten hebben beroepsmatig ervaring met pastoraat en zingeving, maar er zijn ook enkele auteurs uit andere sectoren. Aan het eind van die dag heeft de oorspronkelijke vraag gezelschap gekregen van een spiegelvraag: Wat heeft de volgende generatie ons te zeggen?

In plaats van de opdracht beschouwende hoofdstukken te schrijven, krijgt iedereen als huiswerk mee om op basis van volstrekte gelijkheid het gesprek aan te gaan met de eigen kinderen of kleinkinderen. Zoek een antwoord op de vraag: Hebben de gesprekspartners een boodschap aan elkaar?

De kring van auteurs wordt uitgebreid. Een half jaar later liggen er gespreksverslagen en briefwisselingen uit een dozijn familiegroepjes, de eerste G3’s, met in totaal ruim dertig deelnemers. Die teksten vormen de bron waaruit voor dit boek geput is.

De enige boodschap van dit boek is de boodschap aan elkaar. In de G3 spreken generaties met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en zonder verborgen agenda.

Wietse Klukhuhn overleed in 2014. Aan zijn nagedachtenis is het boek opgedragen.